Wednesday, October 29, 2014

!!!!!!

Nang namatay si Kristel, bahagi rin ng ating pagkatao ang namatay kasama niya.
Walang kapatawaran ang kasalanang ito ng sistema at ng mga taong kumakatawan dito.
Walang kahit anong "press release", "official history" o "museo" ang makakapagkubli sa masama ninyong tala sa kasaysayan ng pamantasan at bayan!