Thursday, October 09, 2014

DevShot Photo Booth

Bawat mag-aaral ng DS mula una hanggang ika-apat na taon ay kailangang may tig-apat na taga-UP o DS Week guest  na mahihikayat magpartisipa sa DevShot Photo Booth bilang "model-advocate".  Ang ikalima ay kayo mismo. Bawal ang duplikasyon ng model-advocate. Papiliin sila ng adbokasiyang gusto nila isulong mula sa ating advocacy statement compilation. Kuhanan ng larawan sa tulong ng mga nakatokang litratista sa pangunguna ni G. Carlo Tan. Ilista sa 1/4 sheet ang kanilang mga pangalan at kurso para maipasa sa akin kinalaunan. Samantala, ang grupo naman ni G. Tan ang titipon ng lahat ng mga larawan. Salamat sa kooperasyon ng lahat.

#parakaytherese
#parasabayan