Friday, November 14, 2014

Econ 115

Panoorin sa Youtube ang Kasaysayan ng Kooperatiba (14 minutes) at Ano ang Kooperatiba (12 minutes).