Wednesday, November 26, 2014

MK

Pagkilala kay
G. Angelo Dennis A. Agdeppa
Organizational Communication IV
bilang bagong punong patnugot ng Manila Collegian

#fromyourDS126family:)
#kp