Tuesday, November 18, 2014

NSTP

Mini-ARTernatibo tampok ang mga sumusunod na sektor:
biktima ng kalamidad
namamalakaya
katutubong Cordilleran
manggagawang pangkalusugan
maralitang tagalunsod
guro
migranteng manggagawa