Monday, November 17, 2014

Paalala

Pangunahing konsiderasyon ko sa sociological cartoon ang katuturan nito.  Batay rito ay madaling malaman kung sinaliksik at inaral ba talaga ng mag-aaral ang paksa. #substancesubstancesubstance