Wednesday, November 19, 2014

Paalala

DS 126 at Econ 115:
Basahin ang mga tampok na eksibit ukol sa Philippine Political Thought na binuo ng mga klase sa PS 196 sa LT lobby at CAS quad.
Itala ang mga mahahalagang kaalaman.