Sunday, December 07, 2014

Hate letter

First Sem, 

Inuutusan kitang matapos na sa lalong madaling panahon!
Sumusobra ka na e!
Sh#+#*%^t!

Labyu,
Magneto