Thursday, December 18, 2014

#husharsh

"Sulitin ang ibinabayad na matrikula. Angkop na paalala sa kapwa delinquenteng estudyante at guro." - Poldo Pasangkrus