Tuesday, December 23, 2014

Pagbati

Isang mainit at mapagpalayang pagbati ng Kapaskuhan sa lahat ng aking mga mag-aaral at naging mag-aaral na mga kapwa ko rin mag-aaral ng lipunang Pilipino.  Bilang mga aktibong kinatawan ng prinsipyo at karakter ni Oblation, sama-sama nating hangarin at pagtagumpayan ang pagkakamit ng isang lipunang masagana at makatarungan. Sana ngayong Pasko ang blessing ko'y kayo. Thank you, thank you, ang babait ninyo.
#amininmonapakantaka
#LSS