Friday, December 12, 2014

Lantern parade awards #devstudedition

Most pawisan (dahil sa pagsayaw) - Ms Balmes, Mr Miranda and Mr Solano
Most connected to each other - Mr EJ and Ms Julio
Best in para-paraan - Kuya Ren-Ren
Best in formal attire - Prof L. Festin and Ms Guerero
Miss Gumamela - Ms Altura
Irit award - Ms Julio
Best in Math - Mr Villegas
Bb Lantern - Ms Guiyab
Bb DS 123 - Ms Acosta
Hahabol kami award - Ms Baco and Ms Betito
Ms transportation sector - Ms Hermogenes
Iglap-dula award - Mr Naco
Papemelroti award - Ms Asuncion
Best in orange - Ms Arras
Pouch award - Ms Altura
Best in elective - Mr Saqueton

Salamat sa isang masayang parada kasama kayo at ang mga kaklase ninyo.
Paumanhin sa sinasadyang photo shot kasama si PGH Oblation bilang background. Patunayang makakapagtapos pa rin sa takdang oras sa kabila ng malaganap na urban legend.