Tuesday, December 30, 2014

Paputok

Hatid nito ay maraming uri ng polusyon:
- air pollution
- noise pollution
- land pollution
- water pollution
- thermal pollution
- light pollution

Sisimulan mo ang taon sa ganitong kondisyon? Napakasaklap naman.