Sunday, December 28, 2014

random thoughts

- Huwag sayangin ang subject. Angkop na tagubilin ito sa bawat mag-aaral, at guro lalo na. #hay
- "Panagutan mo ako! Huhu!" - taghoy ng thesis sa taong pumili sa kanya bilang paksa #huwagkangbibitaw
- "Self-righteous people have purpose. They serve as bad examples." - Poldo Pasangkrus #maglahokaahuwagngbabalikpa
- FB was flooded again with food pornography - one of the many ways of reaffirming a household's middle class status. #pasikatpamore
- Financial insecurity and ignorance are perfect conditions for "get rich quick schemes" to abound. #madalanakayo