Wednesday, January 21, 2015

Haiku


ANTHROPOCENTRISM 
by NKM Ferrancol

He is fooled by his arrogance
Believing in his own ways
That he is superior
Nature is an instrument.


DISASTER RACISM
ni C Dela Cruz

Trahedya ay dumating
Ang api'y mas naapi
Hinayaan sapagkat
Inuna ang malaki.


WARLORDISM
ni SA Besana

Pribadong sandatahan
Bayaran upang takpan
Ang kawalanghiyaan
Ng panginoong angkan.


CORPORATE ENVIRONMENTALISM
ni ADI Guban

Sigaw ay kalikasan
Huwad ang kabutihan
Destruksyong naging lihim
Nang ang yaman ay kamtin.


FEMINIZATION OF POVERTY
by AGL Valdez

I work longer hours than men
But still earn lesser than them
How can I lift myself if
Poverty's on women's face.


ARMCHAIR ACTIVISM
ni D Martinez

Nakikibaka ka ba
Para sa pagbabago?
O nakikiisa lang
Para 'in' ka sa uso.