Monday, January 05, 2015

Lutang

"Kaawa-awa ang mga nasa larangan ng edukasyon subalit walang kritikal na panlipunang kamalayan upang unawain at suriin ang mga isyung makro o maykro sa bansa. Isa itong social disaster sa anumang pamantayan.  Dapat ding linawin na walang kinikilalang disiplina ang kakayahang taglayin ang kasanayang ito." - Poldo Pasangkrus