Monday, January 12, 2015

Pagpupugay

Pinakamataas na pagpupugay kay Prop Allan Joseph F. Mesina, MEMD
para sa pagkahirang niya bilang bagong tagapangulo ng Araling Pangkaunlaran.
Kaisa ninyo po kami sa pagsusulong ng katarungang pampamayanan, pangkalikasan at pangkabuhayan.