Sunday, January 18, 2015

Serious question

"Do you love me?"

- tanong ng thesis sa taong magluluwal sa kanya