Friday, February 06, 2015

Oh, Karol! hihi

Pagbati sa ika-sampung taon ng pagtuturo ni Atty Karol Sarah Baguilat sa Programa ng Araling Pangkaunlaran.
Sa nakalipas na dekada, nakapagturo na si Prop Baguilat ng human resource development, labor law, international aspect of third world development, special problems in development, politico-administrative institutions, at practicum - isang makabuluhang karanasan ito para sa kanya at kanyang mga mag-aaral.
Salamat sa pagbabahagi ng iyong kritikal na iskolarsyip at mayamang karanasan sa programa at  bayan, at lalo na sa iyong totoong malasakit sa kapwa-guro at mag-aaral.
Padayon para sa mas mahabang dekada ng pagtatanggol sa karapatang pantao, pagtuturo, pagmumulat at pakikibaka para sa isang makatarungan at maunlad na lipunan.

#powerhug
#librekanamanngpistachioicecream