Sunday, March 22, 2015

NSTP

Isang talakayan ukol sa Demokratikong Edukasyon
Ika-25 ng Marso, Miyerkules, 9 n.u - 12 n.t., GAB 303

Pambansang awit sa pangunguna ni Mica Ravago
Pambungad na pananalita ni Prop Doroteo Abaya
Pagpapalabas ng maikling bidyo ukol kay Kristel Tejada sa pangunguna ni Charles Mariano
Tagapagpakilala ng tagapagsalita sa pangunguna ni Jian Santos
Panauhing tagapagsalita - Dr Edberto Malvar Villegas
Intermisyon - Diane Lopez (Rage against the dying of the light)
Reaktor - Walter Villegas
Bukas na talakayan
Pangwakas na pananalita  - Prop Reginald Vallejos
Sabayang awit (Awit ng Pag-asa) sa pangunguna ng DS NSTP
Tagapagpadaloy - Prop John Ponsaran

LCD, cord and loud speaker reservation - Jian Santos
10 malong - to be coordinated by  Viel Discaya
Call time - 8 am