Sunday, April 12, 2015

Abangan...

- Awit ng Protesta, Awit ng Bayan tampok ang mga tinig ng mga mag-aaral ng Araling Pagkaunlaran
- A lecture entitled The Philippines, ASEAN and the Big Powers featuring Prof Roland G. Simbulan
- Bahaginan 2015: Development Studies Career Orientation
- DevShot: Ano ang ipinaglalaban mo? (Photobooth)
- Forum on the Bolivarian Republic of Venezuela's Struggle from US Intervention
- A roundtable discussion on Alternative Housing for the Poor
- Bookay-ukayan ng Bayan Booth
- Banderitas ng Protesta
- Sipi ng Protesta Eksibit