Saturday, April 18, 2015

Awit ng Protesta, Awit ng Bayan #ngayongmiyerkules


Pambungad na pananalita - Mr Besana
Awit ng petiburges - Ms Manalo at Mr Miranda
Awit para sa mga bata - Ms Sagalongos, Ms Guerrero, Ms David, Ms Discaya
Cheesy is the new cool* - Ms Valdez
Bahay - Ms Lopez
"TV Plus" - Ms Discaya
Tatsulok - Ms Fabella
Inip, inis at init* - Ms Fabella
Bayan, bayan ko - Ms Medel, Ms David, Ms Liwag, Ms Bailon
Gayuma* - Mr Ocbina
Anak ng bayan - Ms Lopez
Lupang sinira - Ms Arras
Mahal, hindi tayo bagay* - Ms Doropan
The Red Flag - Ms Serrano
Unang gabi ng interogasyon* - Mr Allerite
Titser - Ms Lopez at Ms Discaya
Awit ng proletaryo - Ms Lopez
Kung bangkay na nilang ituring ang ating unyon* - Ms Virtucio
Awit ng pag-asa - Lahat
Rosas ng digma - Ms Discaya at Mr Miranda
Lalawigan - AJ Jose
Dakilang pakikipabaka - Lahat
Pangwakas na pananalita - Prop Reginald Vallejos

*tula ni Axel Pinpin