Wednesday, April 15, 2015

DSS Week 2015 Opening Ceremony

Lupang hinirang sa pangunguna ni Viel Discaya
Pambungad na pananalita - Prop Clarinda Berja
Intermisyon - Dianne Lopez ("Address" ni Gary Granada)
Latag ng mga gawain sa Linggo ng Agham Panlipunan - Prop Ruth Shane Legaspi
Intermission - Steven Besana ("99% vs 1%")
Mga mensahe ng pakikiisa
Intermission - DS I "Awit ng Pag-asa " at DS IV (political tableau)
Pagpapakilala sa mga tampok na booth at exhibit - Prop John Ponsaran
Pagbubukas ng mga booth at exhibit
Tagapagpadaloy ng programa - Magneto