Wednesday, April 08, 2015

Preliminary list for the ACLE Awit ng Bayan, Awit ng Protesta

Awit ng Pag-asa - all
Bayan, bayan ko - Ms Medel with Mr Villegas as guitarist
Tatsulok - Ms Guererro and Mr Santos, with Mr Villegas as guitarist and the interpretative dance of Ms Viscaya and Mr Encarnacion
Bahay - The Diane Lopez
Awit para sa mga Bata - Ms Sagalongos and Mr Miranda
AVS-ZVN TV Plus Parody - Ms Discaya
Rosas ng Digma - Ms Discaya and Mr Miranda
This is the Moment - Magneto
Anak ng Bayan - Ms David, Ms Liwag, Ms Bailon
Awit ng Proletaryado - The Diane Lopez, Ms Guerrero and Ms Sagalongos

Kailangan maisalang sa pilian ngayong Biyernes (GAB 301-A, 2:30 n.h.) ang mga lumiban sa klase dati. Kung hindi ay ako ang pupunta sa inyong mga bahay.  Kailangan ding makapag-paapruba muli sina Archeta at mga kagrupo, Relox at kagrupo, Santos at kagrupo, Bailon at kagrupo, Pascua at kagrupo.  Magdala ng dalawang kopya ng lyrics at ensayuhin mabuti.  Kailangan na rin makapagpaapruba ng costume (black and ethnic accent) ang mga nabanggit sa itaas (preliminary list).  #salabatpower #marcelitopomoy #kungangtinigmo'ydinadidiniganongabanghalagangbuhaysadaigdig...