Wednesday, May 06, 2015

DS 100 ACLE

Pagbuo ng Batas at Pambansang Kaunlaran
tampok si Bb. Arlene Magtalas
Mananaliksik, Opisina ni Sen. Trillanes, Senado ng Pilipinas
Mag-aaral, Masterado sa Pampublikong Pamamahala, UPOU
Nagtapos ng BA Araling Pangkaunlaran

Lupang hinirang - Bb. Cuya
Pambungad na pananalita - Bb. Aquino
Lektura - Bb. Arlene Magtalas
Intermisyon - Bb Fabella (awiting P125 wage hike)
Intermisyon - Ms Besana (tanghal-tula parangal kay Miguel Malvar)
Reaksyon - G. Allerite
Reaksyon - Bb. Feliciano
Reaksyon - Bb. Pamoso
Intermisyon - G. Manahan at G. Ocbina (newspaper theater tampok ang K-12)
Pangwakas na pananalita - Bb. Celestino
Tagapagpadaloy - Bb Virtucio at Bb Marin
Reserbasyon ng LCD at cord - G. Ocbina at Bb. Marin

#tuloyparinangeksaminasyon
#wearblackorwhite
#arriveontime
#visitthesenatewebsite