Wednesday, May 13, 2015

Dugo, pawis at luha

Betito - Financing communities at risk
Naco - Kamera at kalamidad
Karamihan - Environmental official development assistance
Luna - Feminisasyon ng kamatayan
Dumalaog - Buntis problems and benefits
Jose - Mula buhay salat tungong buhay sapat
Francisco - Indigent heart health
Hermogenes - Batong buhay
at ang Slum-book ni Arras