Wednesday, May 20, 2015

Panalangin

Diyos ng katarungan,
Nawa'y palayain na ninyo sa semestreng ito ang aking mga tapat na mag-aaral.
Ipagkaloob din ninyo sa kanila ang biyayang bakasyon na tinatamasa ko ngayon.
At maraming salamat po sa aming bagong ABS-CBN TVPlus. hihi
Kbye.