Monday, May 11, 2015

Para

Napakahalaga ng proyektong ito sa tatlong magkakaugnay na dahilan.
Una, tumitibay ang pagkakaisa ng grupo at susing elemento ito sa tagumpay ng practicum.
Ikalawa,  hinahasa nito ang talas ng inyong sining bilang sandata laban sa panlipunang gahum.
Ikatlo, pagpapalalim at pagpapalawak ng hanay ang karanasang ito tungo sa kamalayang mapagpalaya.

Pinakamataas na pagpupugay sa bumubuo ng inyong produksyon.
#powerhugfromjohnsheena&liam
#powerwagfromparis&putol