Thursday, June 25, 2015

Ala-ala


Dalisay - Banana man
Festin - Pamamanhikan
Franco - Fruitarian society chair
Hermogenes - Economic elite
Ignacio - Kara watch
Jose - Di tuloy ang grad dahil sa tahong invasion.
Karamihan - Giant concept map
Luna - Luha ng lahat ng emosyon
Magsino - Mabubuhay na muli ang red ballpen industry sa kanyang pagtatapos.
Naco - Di tuloy ang grad. Nabili na niya ang PICC.
Ramirez - Kid Kulafu
Saqueton - Photo voice
Betito - Iglap dula queen
Carpon - Kalan tips 101
Dumalaog - Suplada
Guiyab - "Tala niya"
Pajinag - Tarsier dagli
Acosta - Allia, kamusta ang CRS ko?
Avenido - Galit ka pa rin po ba sa akin? huhu
Bartolata - Baby clothes moment
Francisco - Interpretative dance
Pinoy - Interpretative dance
Ramos - Ang mahiwagang stub
Serrano - Gabriela Silang
Aljibe - Sy-Sim
Altura - First Lady
Arras - Best friend of the year
Baco - Mananabas (ng puno ng saging)
Bagalayos - talim ng titig, talim ng boses (newscasting)
Basco - Sheryn Regis
Calpatura - Our default student reactor

Salamat sa pagsasabuhay ng kurso at sa pagiging mabuting ehemplo sa iba pang mag-aaral ng programa. Tanganan at pagyamanin ninyo ang karunungan, kasanayan at karakter na inyong natutunan  sa Araling Pangkaunlaran.  Hangad ko ang inyong patuloy na kolektibo at personal na pag-unlad sa mas malawak na larangan ng buhay.