Tuesday, June 02, 2015

CV tips

- Kung gagamit ng larawan, pumili ng maayos. Please.
- Ito ang tamang paraan ng paglalatag ng cell number 0917-xxx-xxxx. #chunking
- Nasa dulo dapat ang personal information.  Hindi interesado ang kumpanya sa pangalan ng mga magulang mo.
- Huwag paglaruan ang underline, bold at italics.  Gamitin ang mga ito ng tama, hindi pangdisenyo.
- Layout! Layout! Layout! Humalaw ng maayos na layout online.
- Huwag isama ang mga magulang sa character reference pakiusap! Huwag din puro guro sa iisang programa.
- Hindi ka kukunin ng kumpanya kung namumutiktik sa typo at grammatical error ang CV mo, maniwala ka!
- Gumamit ng tamang font size at font style. Huwag gawing microprint at huwag din pang-tarpaulin.
- Huwag gawing all caps ang mga hindi kailangang naka-all caps. Use all caps sparingly.
- Spell out acronyms.
- Ipa-edit ang CV sa limang tao bago ipamudmod.  Maging responsable para hindi kahiya-hiya.
- Pormal dapat ang CV.
- Huwag basta maglagay ng character reference ng wala nilang pahintulot.
- Start with the most recent accomplishment or publication. Apply this to all your entries. 
- Huwag isama ang mga napanalunang spelling bee contest noong elementarya.
- Kumpletuhin ang mga entry lalo na ang mga symposia, fora at seminar na nadaluhan.  Makipag-ugnayan sa mga OC-OC para maalala ang mga ito.
- Observe parallelism. #standardize
- Hindi kailangang lagyan ng write up na parang year book ang CV pakiusap.
- Matutong gumamit ng tamang kapitalisasyon.
- Hindi kailangang lagyan ng numero ang mga entry.
- Gumamit ng wastong balarila.
- Ipa-edit. Ipa-edit. Ipa-edit.
- Huwag maglagay ng pagsasalarawang ikasisira mo bilang aplikante.
- Humalaw ng template online.
- Isama lamang sa tala ng research interest ang mga paksang aktwal na nagawan mo ng pananaliksik.
- Huwag hayaang sa CV pa lamang ay malaglag ka na sa proseso ng aplikasyon.