Tuesday, June 23, 2015

Pagkain

- Masarap ang may karinderyang halal malapit sa bahay.
- Sariwa, mura, ligtas at masarap ang mga katutubong prutas na napapanahon dahil natural ang pagyabong.
- Kabaligtaran ng kaunlaran ang paglaganap ng mga fast food chain. Kaawa-awa ang mga inalipin ng kulturang fast food.
- Paunlarin ang mga likas-kayang pamilihan sa komunidad.
- Interesado akong talakayin ang food anthropology at food economics sa susunod na semestre.
- Nakapitas ako ng aratilis kanina. Bihira na ito katulad ng mansanitas. Samantala, nakakita rin ako ng kalumpit sa bangketa. Nakakapagsisi dahil nag-atubili pa akong bumili para matikman.
- Subukang maglaga ng sitaw, kalabasa at gabi na may kasamang pinitpit na luya. Mainam ito bilang detox food.
- Matutong magluto.  Maraming bagay ang iyong mauunawaan ukol sa kultura, kabuhayan at lipunan.