Thursday, July 30, 2015

Pakiusap

Pakitext sa akin ang bumubuo ng Team Vallejos, Team Mesina, Team Pantig at Team Linatoc.
May dagdag na puntos sa unang makakatugon. Salamat.