Wednesday, July 15, 2015

Posibilidad sa darating na semestre

1. Dahil sa bagong yugto ng buhay ay tinalikuran nang tuluyan ang katoxikan.  Pagtitirikan ng kandila ang katoxikang bahagi na lamang ng ala-ala.
2. Dahil sa bakasyon ay biglang nanabik sa katoxikan ng pansamantala.  Pero kinalauna'y nagmaliw at lumuwag din.
3. Magkwento ng magkwento sa klase ng karanasan bilang magulang ng paulit-ulit at magpa-LPS ukol dito. Early dismissal dahil sa pananabik umuwi.
4. Hindi posible ang buhay-petix sa anumang asignatura ni Diwang Palaboy.  Isa itong malaking paasa/kathang-isip.