Saturday, August 08, 2015

Babala sa lahat ng sumusulat ng paper at thesis!

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/01/23/the-organized-mind/