Monday, August 17, 2015

Farmer John - updated

Kasalukuyang nakatanim sa aming maliit na espasyo sa harap ng bahay:
Papaya
Guapple
Malunggay
Balinghoy
Gabi
Talinum
Kalamansi
Pandan
Saluyot
Okra
Alugbati
Kamote
Ashitaba
Gotukola
Sili
Ampalayang gubat
Sambong
Balbas pusa
Kuchay
Italian oregano
Oregano
Tanglad
Serpentina
Tarragon
Peppermint
Lagundi
Tubo

Nakalinyang itanim ngayong linggo:
Mustasa
Pechay
Upland kangkong
Patola
Hot pepper
Bush sitao
Eggplant

#kapaligiran
#kalusugan
#katipiran