Tuesday, August 25, 2015

Translation

Pamahayagan - press
Pahayagan - newspaper
Kitagos - transparent
Kitaninag - translucent
Banyuhay (bagong anyo ng buhay) - Metamorphosis
Sanib-lakas - synergy
Madlakasan - democracy
Kauswagan - development
Padayon - continue, sustain
Likas-kaya - sustainable
Kabanatan - resilience
Salalayan - foundation
Dalub-agham - scientist
Talaasalan - ethics
Borador - draft
Hatinig - telephone
Pahinungod - oblation
Hatim-bilang - fraction
Tumbasan - equation
Lapit, dulog sa pananaliksik - approach in research
Katugon - respondent
Kasangguni - consultant
Saribuhay - biodiversity
Buhay-ilang - wildlife
Manananggal - self-segmenting viscera sucker
Due process - tamang kaparaanan ng batas
Rule of law - pagpapanaig ng batas