Friday, September 18, 2015

Hmmmmmmm.......

Ang susuportahan ni Magneto ngayong ARTernatibo ay...
A. Luzon (Sophies)
B. Visayas (Juniors)
C. Mindanao (Freshies)