Tuesday, September 29, 2015

Pagkilala


Pagpupugay kay
Prop Reginald Vallejos
bilang bagong tagapangulo ng Programa ng Araling Pangkaunlaran
at punong tagapag-ugnay para sa Development Studies Week 2015
na may temang People's Struggle for Genuine National Development

BA Development Studies 
Master in Public Administration (with specialization in Organizational Development)
Doctoal in Public Administration (currently enrolled)