Wednesday, September 23, 2015

Pasasalamat at pagkilala

DS sophies, juniors at seniors, taos-pusong pasasalamat sa inyong inilulunsad na mga educational discussion sa pamamagitan ng mga mini-flipchart at infographics presentation para sa ating mga mahal na bunso sa kurso.  Napakalaking ambag ito sa pagpapalalim ng kanilang pampolitikang kamulatan ukol sa dialektika ng lipunang Pilipino. Higit din nitong pinagtitibay ang kanilang personal na ugnayan sa mga bumubuo ng ating programa.  Sa pamamagitan nito ay nakakaambag kayo sa pagpupunla ng bagong henerasyon ng mga kritikal na iskolar para sa pagbabago. Sa takdang panahon, sila naman ang magpapatuloy ng gawaing ito sa bawat sulok ng paaralan at komunidad. Muli, maraming salamat at padayon!  #onedevstud