Wednesday, October 14, 2015

Gawain sa AP 121 #DS121

Sumulat ng dagli tampok ang kalagayan ng isang partikular na lokal at tradisyunal  na industriya na sinalanta/pininsala ng pagdagsa ng mga inangkat na kalakal (abaca rope vs nylon, local patis vs Thai patis, Marikina shoes vs shoes made in China at iba pa). Bawal ang duplikasyon ng paksa. Magsaliksik mabuti ukol sa inyong napiling paksa at maging sa tamang paraan ng pagsusulat ng dagli.