Thursday, October 15, 2015

Six-word stories about corruption

He came. He saw. He stole. - Ponce

"Dito tayo, boss!," said the fixer. - Valle

Tuwid na daan. Puno ng lubak. - Reyes

Ako ang nagbayad (tax).  Iba ang nakinabang. - Abayon

For sale: Ang lawa ng Laguna. - Billones

Literally, every signature has a price. - Kaimoto

Sobre'y dumulas. Dinampot. Bumilis proseso ko. - Rebong

"Baboy" ang pagkain ng mga "buwaya" - Paja

Public office has become family business. - L. Dela Cruz

Tinulungan niya ako. Binoto ko siya. - Rodriguez

Politicians hoarded pork, leaving Filipinos starving. - Mallari

Prevalent political cycle: run then rob. - Espena

Flawed democracy. Failed state. Filled pockets. - Eblacas

Ang mga mamamayang lumalaban, isang-isang nawawala. #desap - Janer

Bury the corpse. Don't ask questions. - Catli