Friday, October 30, 2015

Tiyak na tiyak sa boto at pangangampanya ko

Neri Colmenares
Sulong Katribu Partylist