Thursday, November 19, 2015

DS 126 task

Listening activity
- Pinggan by Pol Galang
- Dam by Gary Granada
- May Tibak at May Tibak
- Titser by Inang Laya
- Babae by Inang Laya
- Pasko ng Mahirap, Pasko ng Mayaman
- Lalawigan by Gary Granada

Note: Ms Mallari, please assist Ms Baghban in the translation. Salamat po.