Sunday, November 29, 2015

Election cheating (six-word stories)


Nabubuhay rin ang patay kapag Mayo. – Janer

Spell on winning elections: Hokus PCOS! – L Dela Cruz

Isa, dalawa, tatlo, (biglang dumilim), sampu. – E Medina

“Advocacy ad ‘to!”, depensa ng kandidato. – Bernas

Program the machine, control the country. – Buenaobra

Tatlong taon, itinakda ng limang daang piso –Olives