Monday, November 30, 2015

Second chance

Nangangako ako na magiging bahagi na lamang ng kasaysayan ang kultura ng katoxikan sa klase ko sa mga susunod na semestre.