Monday, December 07, 2015

Rekomendadong sistema ng pedia sa pagpapakain ng sanggol

Araw 1 - patatas
Araw 2 - patatas
Araw 3 - patatas
Araw 4 - kalabasa
Araw 5 - kalabasa
Araw 6 - kalabasa
Araw 7 - kombinasyon ng patatas at kalabasa

Tatlong araw na sunod-sunod daw sa minimum ang kailangan upang makilala at masanay ang sanggol sa lasa ng isang partikular na pagkain.  Sapat na panahon din daw ito upang malaman kung may allergic reaction ang bata sa partikular na pagkaing ito.  Kinalaunan (halimbawa, sa ikapitong araw) ay dapat din daw ibigay ang pinaghalong pagkain upang masanay din ang sanggol sa kombinasyon ng mga pagkain at lasa.

Sa susunod na linggo ay maaaring carrot at saging naman o kaya ay avocado.  Ipinayo rin niya na maaari nang simulan ang pagpapakain ng ampalaya upang mas maagang masanay sa lasa nito.  Maaari na rin daw subukang ipakain ang dilaw ng itlog upang mas maagang malaman kung may allergic reaction mula rito at kung mayroon man ay unti-unting ma-outgrow ng bata bunga ng maagang introduksyon ng ganitong mga uri ng pagkain.  Mariin niya ring ipinaalala na huwag magpakain ng Gerber upang hindi maging mapili o pihikan sa pagkain ang bata.

#docivy
#gonatural
#foodactivism
#parentduties