Thursday, December 17, 2015

Survey (Batch 6)

Para po sa inyo, ano ang mga mahahalaga, kritikal at napapanahong mga usaping pangkaunlaran ang dapat mapabilang sa diskursuhan ngayong halalang 2016?

- "Agrarian reform, national industrialization, contractualization, deregulation/commercialization of basic social services, state terrorism, resumption of peace talks, renewable energy sources, mass transport system across LuzViMin, territorial disputes, pro-people investment in the country's natural advantages (agriculture, mining), lower income tax, genuine FOI bill"  - Thalia Villela, Organizational Communication student 

- "West Philippine Sea issue" - Atty Archie Torres, Development Studies graduate

- "Income tax rate reduction, efficient public transportation" - Prof Josephine Forcados, Language and Literature Professor at DLS-CSB

- "Sa tingin ko ang napapanahong pag-usapan ay kung ano ang gagawing plano, paghahanda, at aksyon ng Pilipinas sa mga banta ng kalamidad lalo na dahil naipakita sa mga nakaraang taon ang malaking epekto nito sa bansa.  Dahil nakita na sa kasaysayan ang pagiging bulnerable ng Pilipinas sa mga ganitong pangyayari, isa sa pinakamahalagang hakbang ng gobyerno ay ilatag ang komprehensibong plano nito para sa paghahanda sa mga kalamidad na hindi lamang nakasandig sa relief.  Mahalagang ilatag dito kung ano ang magiging plano para sa climate financing, research and development, systematic relief propositioning distribution, identification of disaster prone areas, information dissemination at mahalaga ring mapaghandaan ang mga kailangan para sa rebuilding efforts kung sakaling sumalanta na ang sakuna.  Kasama dapat sa plano kung paano gagawing 'climate proof' ang mga gusali at imprastraktura na nakaangkla din sa sistematikong pag-aaral ng building code, at urban at rural planning.  Kasabay nito ay mahalaga rin ang panawagan para sa climate justice dahil isa ang Pilipinas ang pinakanaapektuhan ng climate change/shift. - The Josh Bata, Development Studies major, Tokyo University student exchange program