Friday, January 15, 2016

Salin

Loose change - barya
Loose bill - pagpapalit sa mas mababang denominasyon ng salapi
Stranger's anxiety - nangingila (ugali ng sanggol)
Binder - bigkis (para sa pusod ng sanggol)
Dipper - tabo
Self-segmenting viscera sucker - manananggal
Sweet plantain - saging na saba
Frigate tuna - tulingan
Triumphalism - pagyayabang sa pagkapanalo