Thursday, December 06, 2007

Hunting Season

Ayon sa isang may kasanayan sa advertising,
magandang pagkakataon ang Enero upang agresibong
manghimok ng tao dahil bulnerable silang maakit agad.
Dahil simula ito ng taon, ang mga tao ay karaniwang naghahanap
ng pagbabago, pagkakaabalahan o sasalihan.
Maging kritikal.