Wednesday, February 11, 2009

Mensahe ng pakkikiisa sa mga katutubo*

 • "Walang hinihinging LUPA ang mga Pambansang Minorya − dahil ito’y malaon nang kanila!" - Axel Pinpin (ex-political detainee)

 • "Sigaw ng kababaihan, sagot sa krisis, PANLIPUNANG PAGBABAGO!"
  - GABRIELA Youth

 • "Nakikiisa ang DevStud seniors sa laban ng mga kapatid natin sa kanayunan!
  Tuloy ang laban!"

 • "Isulong ang karapatan ng pambansang minorya sa lupa at sariling pagpapasya!"
  - KATRIBU National

 • "Ang mga kabataan na nagsusulong ng interes ng uring magsasaka para sa tunay na reporma sa lupa ay nakikiisa sa laban ng mga katutubo para sa lupaing ninuno at sariling pagpapasiya. Magkaisa sa pagpapalaya ng mga uring nakasandig sa lupa. Ibagsak ang pyudalismo." - NNARA Youth

 • "Have a deep sense of feeling within your heart to see and be one with the masses."
  - Gen and Aarts (DS juniors)

 • "Hindi hiwalay ang laban ng mga katutubo at ng mga estudyante!" - DevStud sophies

 • "Nakikiisa ang mga DevStud Juniors sa laban ng mga katutubo! NO TO DEVELOPMENT AGGRESSION! Manindigan para sa kapwa Pilipino! - Anonymous

 • "Ipagpatuloy ang laban para sa tunay na repormang agraryo!" - DevStud sophies

 • "Ang tunay na kalagayan ng lipunang Pilipino ay sinasalamin ng kalagayan ng mga manggagawa, magsasaka at katutubo." - amaDOTA ‘09

 • "Ipagtanggol ang karapatan ng mga katutubo." -Dr. Edberto Villegas

 • "Kumawala sa gapos ng imperyalismo!" - Mabuhay_ka

 • "Mabuhay ang mga katutubo, tagapag-alaga sa karangalan at talino ng sangkatauhan."
  - Ed Aurelio Reyes, SANIBLAKAS, DAKILAHI, KAMALAYSAYAN  ______________________________________________________________
  *tinipon ng mga DevStud sophies noong Linggo ng Agham Panlipunan (Peb. 2-7)