Monday, March 07, 2011

Anunsyo

  • Para sa lahat ng klase: Aralin ang nilalaman ng exhibit na binuo ng GABRIELA-Youth sa LT Walk. Basahin din ang mga tampok na haiku ukol sa kababaihan na inakda ng piling mga mag-aaral ng DSS.
  • Pasasalamat kina Jona Bautista, Marian Cruz at Eka Duhaylungsod para sa pagpipinta ng mga larawan sa haiku exhibit na ito.
  • NSTP: Ipasa sa ika-15 ng Marso ang inyong pangkatang AVP ukol sa mga piling isyu sa pook urban.
  • DS 112 TF: Tiyaking matapos na ninyo ang implementasyon ng mga nakatokang pangkating proyekto.
  • May ilang mag-aaral na kailangang umulit sa asignaturang kinuha sa akin ngayong semestre dahil sa malimit na pagliban sa klase at hindi pagsusumite ng mga rekisito. Walang batayan para bigyan ng pasadong marka. Sa mga kinauukulan, makipag-ugnayan sa akin para maipaliwanag ko ang desisyong ito.